Водостој Дунава код Панчева 595цм

By |20.05.2014.|

Водостој на Дунаву код Панчева је 595 цм, извештава панчевачки Центар за обавештавање. Редовна одбрана од поплава уведена је у недлеју ујутру. Редиовна одбрана се иначе уводи када Дунав код Иванова пређе коту од 520 цм, а на деоници од Панчева до Иванова коту од 530 цм.
Ванредна одбрана од поплава биће званично проглашена када и […]