Пучка банка

Године 1868. предузетни панчевачки Немци оснивају, под председништвом угледног грађанина Вилхелма Хермана Графа, финансијску задругу под називом “Прва панчевачка пучка банка као удружење за самопомоћ”. Ово удружење представља претечу највећег и најзначајнијег панчевачког новчаног завода – Пучке банке, која је почела да ради 1. јануара 1869. године, а јуна исте године прерасла у акционарско друштво.

Временом, овај новчани завод шири делатност, увећава капитал и имовину, па тако 13. априла 1897. године Пучка банка постаје власник великог магацина на Тамишу, у непосредној близини пристаништа, Панчевцима познатог као Црвени магацин.

Почетком прошлог  века, између 1901. и 1903. године подигнута је, према плановима будимпештанских архитеката Калмана и Улмана, у стилу сецесије репрезентативна грађевина Панчевачке пучке банке на почетку тадашњег Старчевачког сокака, данашње Улице Жарка Зрењанина.

У годинама пред Први светски рат Пучка банка отвара филијале у Ковину, Падини и Перлезу, а затим и у Алибинару, Ковачици, Долову, Омољици, Баваништу и Новом Селу.

Године 1914. Банка оснива библиотеку која по броју књига и часописа, ретким примерцима и уређености у то време није имала премца међу деценијама старијим панчевачким библиотекама и читаоницама. За свега неколико година фонд је нарастао на 7500 свезака и часописа из свих научних области, на немачком, српском и мађарском језику, а нарочита пажња посвећена је књигама о Војводини и пределима Доњег Дунава. Осим банчиних чиновника, чланова управног одбора и деоничара, књиге је могло да позајмљује још само 150 редовних читалаца.

Фото: Данијела Исаков

У Краљевини Банка је задржала експозитуре у околним насељима, купила део некадашњег карантина и постала заступник осигуравајућег друштва “Херцег Босна”. Године 1924. Банка је сазидала зграду за своје чиновнике на месту Видманове пиваре, у данашњој Улици Жарка Зрењанина број 54, која је конфискована децембра 1945. године.

Пучка банка конфискована је, као немачка имовина, крајем 1944. године. Њене послове преузима Панчевачка градска штедионица, коју 1948. године преузима Комунална банка. Укинута 1952, Комунална банка поново је успостављена априла 1955. године, да би децембра 1965. променила назив у Комерцијална банка.

За Дан штедиша, 31. октобра 1977. године, отворена је нова зграда Банке, саграђена на месту две спратне куће. Од 1978. године Банка добија нови назив – „Привредна банка Панчево“ и без обзира на сједињавања и разједињавања са другим банкама задржала га је до данас.

Ненад Живковић