Rekonstrukcija Gradskog parka se nastavlja. Posle pribavljanja neophodne tehničke dokumentacije za novo osvetljenje, završena je dokumentacija za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. JKP ”Zelenilo” u saradnji sa Šumarskim fakultetom izradilo je izveštaj o zdravstvenom stanju stabala u Gradskom parku gde je potvrđeno da je 16 stabala potpuno trulo i u lošem stanju i potrebna je njihova zamena. Na mesta stabala koja će biti uklonjenja odmah će biti zasađene nove sadnice.

Radovi na rekonstrukciji Gradskog parka se nastavljaju bržim tempom. Pored urađene neophodne tehničke dokumentacije za novo osvetljenje, završena je dokumentacija za rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže. Renoviranjem Gradskog parka i samog centra grada obuhvaćen je i potez do Karađorđeve ulice, duž Njegoševe pa do Generala Petra Aračića koji iznosi oko 6.000 metara kvadratnih. Bitno je naglasiti da će posle radova ceo gradski centralni trg biti vraćen u prvobitno stanje, biće jedna funkcionalna celina, rekao je Đurica Ristanović Sekretar sekretarijata za investicije.

-U Gradskom parku je ugovorena tehnička dokumentacija za projektno uređenje i rekonstrukciju javnog osvetljenja Ugovoreni radovi na izradi tehničke dokumentacija za uređenje javnog osvetljenja JKP Vodovod uradilo dokumentaciju za reknstrukciju vodovodne kišne i fekalne kanalizacije .Ti radovi su izvođeni do sada i završeni u samom parku ostalo je da se odradi vodovod u Masarikovoj a na proleće ulica Živojina Mišića.Danas počinju iskopni radovi za novo javno osvetljenje , zelene površine ostaju bilans površina da tako kažemo ostaju isti , biće isto rađeno kao i prošle godine u Njegoševoj ulici.

Na osnovu analiza koje je radio Šumarski fakultet u Beogradu o kvalitetu i bezbednosti stabala, počelo je vađenje trulih stabala.

-JKP”Zelenilo” u saradnji sa šumarskim fakultetom izrdilo izveštaj o zdravstvenom stanju stabala .Na osnovu tog izveštaja koji je referentna ustanova u Srbiji došli smo do saznanja da je 16 stabala u potpuno degradirajućem stanju i gde je potrebna njihova zamena.Spremili smo nova stable koja su izuzetno kvalitetna i sledećih dana počinjemo njihovu zamenu.U saradnji sa Gradskom upravom mi smatramo da se zeleni fond na ovom potezu i da će pored dodatne zamene stabala biti i dodatne sadnje.Imaćemo i sadnju dodanih stabala koji će oplemeniti ovaj prostor. Šumarski fakultet je to radio najsavremenijom metodom tzv tomografom gde se dobija presek svakog stable kakvo je njegovo zdravstveno stanje.

-Na osnovu zahteva Sekretarijata za investicije inspector izašao na lice mesta zajedno sa JKP “Zelenilo”i imali uvid u izveštaj sa Šumarskog fakulteta i mi smo izdali nalog da za 6o dana uklone stable koja su trula jer su radovi u parku i pravi trenutak da se na njihovo mesto zasade nova.Sa takvom dinamikom da se radi stablo za stablo.

Gradski park je izgrađen početkom osamdesetih godina 20. veka i nije se dodatno uređivao, osim 2016.godine. Ovom rekonstrukcijom Gradski park dobiće novi izgled, a centralni deo grada, na potezu od Gradske uprave do kraja Njegoševe ulice postaće funkcionalna celina, sa proširenom pešačkom zonom sa još više zelenila.

 

Izvor: TV Pančevo