Zdanja

Najpoznatije građevine u Pančevu:

apoteka3
Apoteke
Opšta bolnica
Bolnica

Apolo
Bioskopi
Crveni magacin
Crveni magacin
Kulturni centar Pančeva
Centar za kulturu
Magistrat
Magistrat
Vajfertova pivara
Vajfertova pivara
Stara pošta
Pošta
Pučka banka
Pučka banka
Dom omladine
Ruska bolnica
Svilara
Svilara
Hotel "Sloboda"
Hotel „Sloboda“
Hitna pomoć
Sanatorijum
Štapska zgrada
Štapska zgrada
Trubač
Trubač