Водостој на Дунаву код Панчева је 595 цм, извештава панчевачки Центар за обавештавање. Редовна одбрана од поплава уведена је у недлеју ујутру. Редиовна одбрана се иначе уводи када Дунав код Иванова пређе коту од 520 цм, а на деоници од Панчева до Иванова коту од 530 цм.

Ванредна одбрана од поплава биће званично проглашена када и ако Дунав достигне водостај од 660 цм. Градски штаб за ванредне ситуације и Водопривредно предузеће “Тамиш – Дунав” предузели су низ мера ради заштите од високог водостаја. Прати се стање на свим деловима Дунава и Тамиша, који могу бити критични. Вреће са песком постављене су већ код Предузећа “Бродоремонт”, које се иначе налази испод коте која се брани на Тамишу. У понедељак су и радници ЈКП “Хигијена” и “Зеленило” секли и крчили растиње на делу Тамиша, који се назива “Три шерпе”, да би у случају потребе могле да се поставе вреће с песком. Градоначленик Панчева Павле Раданов данас у 10 сати саопштиће на конференцији за новинаре о свим интезивним припремним активностима ради одбране од евентуалних поплава у Панчеву. Последњи пут у Панчеву је ванредна одбрана од поплава била проглашена 2006. године када је Дунав код Панчева достигао коту од 770 цм. Околна села и Панчево тада су успешено одбрањени.

Извор: ТВ Панчево

TV Pančevo