Novi intermodalni terminal otvoren je u Luci Dunav u Pančevu. Dry Port terminals je u skladu sa ugovorom o poslovno-tehničkoj saradnji, sa ciljem da pre svega poveže železnički, drumski i vodni transport kontejnera. Funkcioniše po principu pružanja usluga pretovara, punjenja, pražnjenja kontejnera i drugih usluga svim korisnicima kojima logistički pogoduje lokacija Luke Dunav AD Pančevo, mogućnosti brzog prijema i otpreme kontejnera sa terminala, kao i korišćenje javnog carinskog skladišta, objašnjava za eKapiju Sanja Đurišić, komercijalni direktor Luke Dunav.

– Planovi luke su oduvek išli u pravcu razvoja i kontejnerskog terminala, ali je ključno bilo formirati terminal koji će pružiti širok spektar usluga trimodalnog transporta. Jedan od veoma važnih momenata za razvoj je bilo i angažovanje najboljeg stručnjaka za oblast kontejnerizacije na ovim prostorima, gospodina Miše Lukovića, koji će voditi i razvijati terminal. Miša Luković je neko ko je preko 30 godina u multimodalnom transportu. Više od decenije je bio rukovodilac kontejnerskog terminala na ŽIT-u i njegovo bogato iskustvo će značajno doprineti, ne samo uspešnom razvoju kontejnerskog terminala, već i kontinuiranom saradnjom sa svim velikim brodarima, poput MAERSK, CMA CGM, MSC, COSCO, HAPPAG, LLOYD – kaže Đurišić.

Trenutni kapacitet terminala je 650 TEU na platou od 10.000 m2, sa mogućnošću proširenja, u skladu sa povećanjem obima posla. Takođe, uz terminal se nalazi javno carinsko skladište, kapaciteta 40.000 m2 zatvorenog skladišnog prostora, carinska ispostava, brojne špedicije i agenti, što omogućava širok spektar dodatnih usluga koje kontenerski terminal pruža.

– Posebno je važno naglasiti da svi kapaciteti i vrste usluga efikasno štede vreme i smanjuju troškove korisnika usluga kontejnerskog terminala. Terminal je povezan sa dva železnička koloseka za drumsko-železničku konekciju i tri koloseka za vezu drum-železnica-voda – napominje naša sagovornica.

Dry port terminals po sistemu rada nije prvi takvog tipa u Srbiji, ali napominje Đurišić, jeste pravi trimodalni terminal.

– Prednosti Dry Port terminala u Luci Dunav AD Pančevo, osim odlične organizacije rada terminala, su korišćenje klasičnog i kombinovanog (rečno-železničko-drumskog) transporta, što omogućava efikasno dopremu i otpremu kontejnera, po postojećim transportnim rutama. Takođe, stvoreni su uslovi za uspostavljanje novih transportnih ruta, u skladu sa rastućim zahtevima klijenata koji su orijentisani ka evroazijskom tržištu i tržištu Dalekog i Bliskog istoka – navodi Đurišić.

Prednost u odnosu na ostale terminale se ogleda i u dobrom saobraćajno-geografskom položaju, s obzirom na to da se nalazi na preseku dva Panevropska koridora, Rajna-Majna-Dunav i drumsko-železničkog koridora X, kao i u udaljenosti od 14 km od Beograda, kao jednog od najvećih tržišta. Direktna povezanost luke sa putem E-70, kao i sa Pupinovim mostom, omogućava bržu dopremu kontejnera za tržište celokupne Srbije i šire .

Terminal je, kaže Đurišić, opravdao svoju svrhu, prijemom prvog blok voza.

Glavni prioritet za naredni period je formiranje voza koji će redovno saobraćati sa tačno utvrđenim redom vožnje.

– Dalji planovi su proširenje liste klijenata i kapaciteta terminala. Poslovna politika terminala je samostalnost i neutralnost u pružanju usluga svim korisnicima, kako velikim kontejnerskim operaterima, tako i pojedinačnim zahtevima – zaključuje Đurišić.

izvor :  ekapija.rs