Трубач

Зграда “Трубач” изграђена је почетком XIX века као хотелски објекат. Њена првобитна, угоститељска намена, била је допуњена и временом промењена, културно-уметничким садржајима – позоришним представама, концертима, баловима, селима, предавањима…

Једно од најомиљенијих окупљалишта Панчеваца и једно од чворишних градских тачака у последњих 150 година, данас је простор у коме се налази биоскопска дворана, више трговина и неколико станова, у чијем је дворишту подигнут занатски центар.

Фото: Данијела Исаков

 Од када је подигнута, па све до одузимања, била имовина породице Драгичевић. Национализована је решењем Комисије за национализацију Народног одбора општине од 12. септембра 1959. године осим једног четворособног стана.

Nenad Živković