Crveni magacin

Po jednom izvoru, sagrađen je 1785 godine, a po drugom (Svirčević) 1787 godine. Turci su 1788 godine zauzeli Pančevo ali su magacin poštedeli od uništavanja, mada ima podataka da je renovira u toku 1796 godine. U svakom slučaju to je redak spomenik barokne arhitekture u Pančevu.

Pristanište i crveni magacin
Foto: Pristanište i Crveni magacin

Magacin se nalazi u blizini Tamiša, iz razumljivih razloga: prevoz žita brodovima. Ima prizemlje i tri sprata. Tavanica je izgrađena u vidu čvrste drvene konstrukcije koja se stepeničasto penje ka vrhu. Sa severne i južne strane ima po 4 kontrfora, sa zapadne 7 (6+1 koji je u strukturi ispada), a sa istočne 6 (5+1 koji je takođe u strukturi ispada). Ovi kontrfori daju građevini monumentalan i masivan izgled. Na dužoj strani je 13 prozora na dva sprata, i to na prvom spratu 12 i jedna vrata. Na užoj strani su 7 prozora i 2 vrata, i to na prvom spratu i u prizemlju. Svi prozori su pravouglog oblika sa rešetkama, dok su vrata masivna i bez ukrasa. Ima samo jedan dimnjak.

Od 1907. godine magacin je bio u vlasništvu Pučke banke, koja ga je izdavala u zakup zainteresovanima. Od 1941. do 1944. koristile su ga nemačke okupacione trupe, a od 1944. bio je skladiše Jugoslovenske narodne armije.

Foto: Panoramio & Danijela Isakov