Opšta bolnica

Pored Narodne bašte, 1830. godine je podignuta Opšta gradska bolnica. Nema mnogo podataka o zdravstvenim prilikama u Pančevu u to vreme. Šezdeset godina kasnije, u bolnici je radilo 12 lekara i 15 babica. Grad je u to vreme imao oko 17.000 stanovnika.

Opšta bolnica Pančevo

Istorija duga više od 180 godina izlizala je kamene ploče u hodnicima nekadašnje Opšte gradske bolnice. U uzanim i dugim sobama visokih stropova, u kojima su ranije ležali bolesnici, danas se nalaze kancelarije uprave Opšte bolnica Pančevo. Kada su podizali ovo zdanje, njegovi graditelji nisu mogli ni da pretpostave da će u službi bolesnika jednoga dana biti sofisticirane tehnologije koje će lekaru omogućavati da pritiskom na dugme doðe do podataka važnih za pacijentovo zdravlje.

Kompleks gradske bolnice zahvata nekoliko objekata i slobodno stojećih paviljona različite spratnosti, osnove i obrade fasade, koji su nastajali od 1838 godine do današnjeg dana. Najstariji objekat je podignut 1838 godine, u doba Vojne granice . Osnova je u obliku obrnutog slova P, sa nizom pomoćnih zgrada koje se nadovezuju uz glavni objekat iz ulice Paje Marganović. Glavni spratni objekat gradske bolnice ima simetrično komponovanu glavnu fasadu, sa naglašenim središnim delom u obliku rizalita koji završava trougaonim timpanonom sa naglašenom profilacijom. Pravougaoni prozori i u prizemlju i na spratu postavljeni su u osi. U prizemlju prozori su uvučeni u plitke niše, sa ručnim završecima, dok na spratu imaju profilisane okvire i ravne okapnice. Prizemlje je odvojeno od sprata kordonskim jednostavnim vencem, dok je krovni venac naglašen sa više profilacije. Objekat po svojim stilskim osobinama vezuje se za izradnju Magistrata i „Grafovu kuću“, koje su građene u isto vreme.

Odeljenja

 • Odeljenje laboratorijske dijagnostike
 • Interno odeljenje
 • Odeljenje mikrobiologije
 • Dečije odeljenje
 • Odeljenje patologije
 • ORL odeljenje
 • Odeljenje medicinskog snabdevanja
 • Infektivn oodeljenje
 • Odeljenje fizikalne medicine sa rehabilitacijom
 • Očno odeljenje
 • Odeljenje rendgen dijagnostike sa ultrazvukom
 • Ginekološko-akušersko odeljenje
 • Odeljenje urgentne medicine
 • Neuropsihijatrisko odeljenje
 • Odeljenje opšte hirurgije
 • Grudno odeljenje
 • Intenzivna nega sa operacionim blokom
 • Onkološko odeljenje
 • Odeljenje urologije
 • Dermatovenerološka služba
 • Odeljenje ortopedije
 • Specijalistički centar
 • Odeljenje psihijatrije sa dnevnom bolnicom
 • Epidemiološka služba
 • Odeljenje za transfuziju krvi
 • Socijalna medicina

 

http://www.bolnicapancevo.rs/