Grad Pančevo raspisao je tender za izradu projekta rekultivacije, sanacije i zatvaranja Stare deponije koja se nalazi na dva kilometra od centra grada.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, sa početkom rada nove sanitarne deponije krajem 2015. godine trebalo je da prestane sa radom Stara deponija i nesanitarno odlaganje otpada na smetlišta u naseljenim mestima na teritoriji grada Pančeva.

Stručne službe Grada Pančeva usvojile su Prethodnu studiju opravdanosti za projekat zatvaranja, sanacije i rekultivacije Stare deponije u Pančevu, koju je realizovala Regionalna razvojna agencija Južni Banat doo, piše eKapija.

Ovim projektnim zadatkom grad želi da obezbedi tehničku dokumentaciju za zatvaranje i potpunu sanaciju Stare deponije.

Navodi se da je osnovni cilj celovita ekološka sanacija Stare deponije koja nepovoljno utiče na površinske i podzemne vodotokove, ali i trajno eliminisanje neprijatnih mirisa u neposrednoj blizini gradskog jezgra.

“Dugogodišnjim deponovanjem formirane su i značajne količine sekundarnih sirovina, koje imaju svoju upotrebnu vrednost, na tržištu sekundarnih sirovina i njihovo iskorišćenje je od velikog značaja za smanjenje troškova sanacije i rekultivacije”, dodaje se u dokumentaciji.

Površina deponije iznosi 13,5 hektara, a zapremina odloženog otpada iznosi oko 1.300.000 m3.

Zadatak projektanta je, između ostalog, da definiše tehnologiju potpune sanacije sa svim neophodnim operacijama izvođenja radova, proračuna mogućnost iskorišćenja sekundarnih sirovina sa lokaliteta i napravi predračun radova za završetak potpune sanacije deponije.

Rok za podnošenje prijava je 25. januar, za kada je zakazano i javno otvaranje ponuda.

Izvor: eKapija