Niču nove kućice za napuštene pse i mačke širom Pančeva, prve u Srbiji koja ovako zbrinjava lutalice

Skrivene i van glavnih ulica, kako ih oni koji životinje ne vole ne bi oštetili, postavljene su širom Pančeva nekoliko desetina kućica za pse i mačke koje su neodgovorni vlasnici izbacili na ulicu. Za njihovo podizanje zaslužni su aktivisti društva „Ekolibrijum”, koji sami izrađuju malene objekte i to rade već nekoliko godina. Tako je za pet sezona, angažmanom ovdašnjeg udruženja za zaštitu životinja i brigom šire zajednice, nekoliko stotina lutalica spaseno od maltretiranja, gladi i smrzavanja, upravo postavljanjem ovakvih objekata.

„Svaka kućica ima svoga staratelja i oni nam javljaju o potrebama da se poprave ili naprave nove. Uspeli smo i da se izborimo da kućice budu postavljene legalno, tako da je Pančevo prvi grad u Srbiji koji je još 2014. godine doneo Pravilnik o postavljanju privremenih objekata, za koje se ne plaća obavezna taksa za korišćenje javnih površina”, napominje za „Politiku” Zora Kolarski, zastupnica društva „Ekolibrijum”. Aktivisti su se s vremenom izveštili, pa u ponudi imaju dva modela ‒ objekte od drveta (delova starog nameštaja) i privremene od kartona i stiropora, koji takođe obezbeđuju nešto toplote, uz hranu koju ostavljaju malim stanarima. Sav materijal nabavljaju sami, jer projekat nema podršku gradskog konkursa, ali zahteva je sve više, te će i ove zime postavljati kućice i hranilice na najurgentnija mesta. U udružnjeu naglašavaju da je tu mnogo posla, ljudi rade kada nađu slobodnog vremena uz redovne obaveze.

„Obilaskom terena određujemo i odgovarajuću veličinu za nove objekte, kontrolišemo koje treba popraviti, a moraju se sačekati dozvole za postavljanje objekata na javnoj površini. Takođe, tu je i osetljiv period adaptacije životinja, koje kasnije obilazimo i pratimo. Ustalili smo i praksu „probnog useljenja”, tokom koje aktivisti društva prate kako se malim korisnicima dopada novi smeštaj, jer nekim životinjama, a među njima je mnogo više pasa nego mačaka, potrebno je vreme da prihvate novi krov nad glavom ‒ neke ga odmah prihvate, a neke nikada”, dodaje Kolarski.

Ovom pionirskom poslu, prilaze i novi „graditelji”, a poziv „Ekolibrijuma” sa društevih mreža, neprekidno je otvoren. Tu je i apel onima koji žele da pomognu, ako ne svojim radom onda bar u materijalu, ali pre svega dobrom voljom da se pomogne četvoronožnim beskućnicima. U društvu naglašavaju da ohrabruje angažman mladih, da za izradu kućice nije potrebno neko posebnio znanje, a da je korist nemerljiva. Tim pre, što se Pančevom uprkos akcijama sterilisanja, vakcinaciji, čipovanju i udomljavanju, i dalje kreće nekoliko stotina lutalica, između ostalog i zbog nedovoljnog kapaciteta prihvatilišta za pse.

Na kraju i nešto o našim naravima. Ništa manje aktivni nisu ni oni kojima smetaju ovakve akcije, pa iz obesti pale, ruše i na drugi način uništavaju kućice ili ih jednostavno odnesu.

Izvor : Politika.rs

Foto : O. Jankovic