Grad Pančevo putem Sekretarijata za privredu i ekonomski razvoj Gradske uprave grada Pančev raspisuje:

Javni poziv studentima za učešće u meri “Studentska letnja praksa” u 2020. godini

Studentska letnja praksa namenjena je studentima osnovnih, master, specijalističkih i doktorskih studija na fakultetima i visokim strukovnim školama (državnim i privatnim) u Republici Srbiji.
Mera “Studentska letnja praksa” u 2020. godini omogućava studentima jednomesečnu praktičnu obuku kod poslodavaca tokom jula meseca 2020. godine i mesečnu novčanu pomoć u neto iznosu od 15.000,00 dinara tokom trajanja prakse.

Poslodavci koji su na raspolaganju za obavljanje “Studentske letnje prakse ” su 2020. godini su:

 • – Opšta bolnica Pančevo
 • Narodni muzej Pančevo
 • Gradska uprava grada Pančeva
 • Zavod za zaštitu spomenika kulture Pančevo
 • JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo
 • Gerontološki centar Pančevo
 • Turistička organizacija grada Pančeva
 • Dom zdravlja Pančevo
 • Dok kulture „25 maj“ Dolovo
 • Predškolska ustanova „Dečja radost“ Pančevo
 • Udruženje „Na pola puta“ Pančevo
 • Mašinska škola „Pančevo“ Pančevo
 • Dom omladine Pančevo
 • JKP „Grejanje“ Pančevo
 • Osnovni sud u Pančevu

Studenti imaju mogućnost da sami predlože drugog poslodavca (čije je sedište na teritoriji grada Pančeva) kod koga bi želeli da obave studentsku praksu, uz pribavljeno mišljenje i saglasnost predloženog poslodavca.

Osnovni uslovi koje studenti treba da ispunjavaju su:

 • da su državljani Republike Srbije ili da imaju status izbeglice ili raseljenog lica
 • da imaju prebivalište na teritoriji grada Pančeva (Pančevo i naseljena mesta), a boravište za lica koja imaju status izbeglice ili raseljenog lica
 • da su studenti osnovnih, master, specijalističkih ili doktorskih studija na državnim ili privatnim fakultetima ili visokim strukovnim školama u Srbiji i
 • da su prvi put upisali godinu studija tokom koje se prijavljuju za „Studentsku letnju praksu“.

Јавни позив је отворен од дана објављивања јавног позива на сајту града Панчева, а последњи дан за пријем пријава за учешће на јавном позиву је 25.06.2020. године.

Izvor: Pancevo.rs