U skladu sa preporukama Vlade Republike Srbije u vreme trajanja vanrednog stanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo u aprilu neće očitavati stanja na vodomerima za individualne potrošače, već će račune za utrošenu vodu izrađivati na osnovu procenjene potrošnje u prethodnom periodu.

Molimo sve potrošače koji su u mogućnosti da sami očitaju stanje na vodomeru da isto dostave u JKP “Vodovod i kanalizacija” Pančevo na sledeći način:

 1. Elektronski putem na e-mail adresu: office@vodovodpa.rs
 2. Telefonom putem besplatne telefonske linije na broj: 0800-1111-46
 3. Pisanim obaveštenjem koje možete dostaviti direktno u JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo, Oslobođenja 15 , svakog radnog dana od 8 do 13 časova na šalter za reklamacije
 4. Putem pošte na adresu: JKP “Vodovod i kanalizacija” – Pančevo, Oslobođenja 15

Bez obzira na način dostave, obaveštenje treba da sadrži sledeće podatke:

 1. Prezime i ime korisnika
 2. Šifra kupca: – videti na računu
 3. Adresa gde se vodomer nalazi
 4. Broj vodomera – videti na računu
 5. Stanje na vodomeru – očitavaju se svi brojevi na brojčaniku
 6. Datum očitavanja
 7. Kontakt telefon

Molimo sve korisnike koji neće imati potrošnju u narednom periodu da nas o tome obaveste kako ne bismo pravili račune na osnovu procenjene potrošnje, navodi se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti putem besplatne telefonske linije: 0800-1111-46

Obaveštavamo korisnike da ćemo vodomere stambenih zajednica i poslovnih objekata očitavati u periodu od 15. do 30. aprila pa vas iz tog razloga molimo da nam omogućite nesmetani pristup vodomerima, saopšteno je iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Pančevo.

Izvor: Lokalnevesti