Први у низу састанака о спровођењу комасације у катастарској области Јабука одржан је у уторак, 11. марта, у просторијама локалног Дома културе, а присуствовали су представници Градске управе, Републичког геодетског завода, као и стручњаци за ову област. Трибину је, пред стотинак пољопривредника, отворио председник Скупштине МЗ Живадин Митровић, а уводну реч је имала Маја Свирчевић Прекић, чланица Градског већа задужена за село и рурални развој.

Она је најпре навела да јабучка катастарска област обухвата 4.545 хектара обрадивих површина и 680 хектара грађевинског рејона, а потом нагласила важност спровођења комасације, као и то да ће све трошкове сносити држава, али да, упркос томе, власнике пољопривредног земљишта на тај чин нико не присиљава.

Један од експерата за комасацију Тоша Нинков, професор на Техничком факултету, изразио је задовољство тиме што је након више деценија почело уређење државних и приватних земљишних територија. Истакао је да ће за грађане у том процесу апсолутно све бити бесплатно, па и евентуалне промене имовинског статуса, а самим тим и порези, таксе и остали трошкови. У користи је убројао и груписање парцела, постављање ветрозаштитних појасева, као и уређење путне и каналске мреже, које ће равноправно финансирати Град и Покрајина.

Горан Маринковић, консултант на изради програма комасације КО Јабука, присутне је у кратким цртама упознао са основама комасације и са очекиваним резултатима тако што је презентовао низ података из средина у којима је овај процес успешно окончан, док је Султан Фератовић, члан Комисије за комасацију КО Глогоњ, поручио грађанима да не пропусте ову прилику, јер се нико досад није покајао.

У плану су и нове трибине и на једној од следећих биће формирана комисија која ће спроводити комасацију, а у њу ће ући представници јабучких пољопривредника.

Извор: Панчевац
Панчевац