Ministartvo finansija javno je objavilo spisak najvećih poreskih dužnika na dan 30.11.2020. Na teritoriji Pančeva je čak 64 preduzentika odnosno kompanija koje su dužne višemilionske iznose

 

 

Izvor: Ministarstvo finansija Vlade Republike Srbije