Gradsko veće Pančeva odlučilo je da 63,5 miliona dinara koji su budžetom bili opredeljeni za zaštitu životne sredine, osnovno i srednje obrazovanje, kulturu i informisanje, socijalnu zaštitu i predškolsko vaspitanje prenese u tekuću budžetsku rezervu, navodi se u odluci od 8. maja.

Veće je procenilo da se radi o planiranim budžetskih davanjima koja nije moguće iskoristiti, pa će taj novac biti iskorišćen za namene koje nisu predviđene budžetom ili za namene koje za koje nisu predviđeno dovoljno novca.

Odlukom su smanjena sredstva za gotovo sve škole na teritoriji Grada Pančeva, a bila su predviđena najčešće za uređenje školskih objekata ponajviše krečenja.

Korekcija ili ukidanje gradske podrške odnosi se i na mnoge kulturne manifestacije i programi, među kojima su i muzički, filmski i likovni festivali od kojih neki traju i po više decenija.

Bez planirane podrške u budžetu ostaće i neke kulturne manifestacije i programi po selima, prenosi Tanjug.

Takođe doći će do zastoja u finansiranju pojedinih programa socijalne zaštite i zaštite životne sredine, dok će novac biti umanjen delom i za predškoske ustanove.

Pojedine gradske manifestacije praktično su ovom odlukom za sada ostale bez materijalne podrške gradskog budžeta.

izvor : Politika.rs

Photo : O. Jankovic