Pančevačku HIP Azotaru kupilo je u maju mesecu, iz stečaja, novosadsko preduzeće Promist. Preostala imovina Azotare, koja nije bila tada ponuđena na prodaju, novog vlasnika potražiće na javnom nadmetanju 22. decembra, tačno u podne. Na prodaju su ponuđeni građevinski objekti u Pančevu, pored fabričkog kruga, kao i pokretna imovina – kolska vaga.

Za ukupno 51.430.006 dinara, koliko iznosi početna cena, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika ponudila je na prodaju preostalu pokretnu i nepokretnu imovinu HIP Azotare iz Pančeva, koju u maju nije kupilo preduzeće Promist.

Podsetimo, u maju je ovo novosadsko preduzeće, za 650 miliona dinara, postalo novi vlasnik Azotare, čija je procenjena vrednost bila 11,6 milijardi dinara.

Imovinu koja je tada bila obuhvaćena prodajom, činilo je oko 2.600 nepokretnosti i pokretnih stvari, među kojima su i skladišta amonijaka, postrojenja, magacini i druga skladišta, postrojenja, stambene zgrade…

Na nedoumicu šta se sada nudi na prodaju u okviru novog javnog nadmetanja, kada je Azotara već prodata novom vlasniku i trebalo bi da je izašla iz stečaja, u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika za portal N1 objašnjavaju da je stečaj nad HIP Azotarom obustavljen, ali je nastavljen nad stečajnom masom.

„Članom 136 stavom 1 Zakona o stečaju propisano je da se posle prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, stečajni postupak u odnosu na stečajnog dužnika obustavlja. Ali, stavom 2 istog člana, između ostalog, je propisano da ugovor o prodaji stečajnog dužnika kao pravnog lica mora sadržati odredbu da imovina stečajnog dužnika koja nije bila predmet procene ulazi u stečajnu masu“, navodi se u odgovoru Agencije.

Stavom 4 istog člana je, kako dodaje ALSU, propisano da se stečajna masa registruje u registru stečajnih masa koji vodi organ nadležan za vođenje registra privrednih subjekata i zastupa je stečajni upravnik.

„Prema citiranim odredbama Zakona o stečaju, nakon sprovedene prodaje stečajnog dužnika HIP Azotara u stečaju iz Pančeva kao pravnog lica i nakon donetog Rešenja Privrednog suda u Pančevu od 20. maja 2021. o obustavi stečajnog postupka i nastavku stečajnog postupka nad stečajnom masom stečajnog dužnika HIP Azotara u stečaju iz Pančeva, stečajni upravnik je oglasio prodaju dela stečajne mase predmetnog stečajnog dužnika. Zakazana je prodaja dela imovine stečajne mase, i to: nepokretne i pokretne imovine koja se nalazi na adresi Spoljnostarčevačka br. 80 u Pančevu, pored fabričkog kruga HIP Azotare, za 22. decembar 2021. godine“, ističu u ALSU.

Stečaj nad HIP Azotarom – proizvođačem mineralnih đubriva i amonijaka, pokretnut je 14. septembra 2018. godine, da bi majskom prodajom preduzeću Promist bio obustavljen, a stečaj nastavljen nad stečajnom masom.

Azotara je na prodaju kao pravno lice prethodno nuđena još dva puta – u januaru i martu ove godine, prvo za 5,81 milijardu dinara, pa potom za 2,33 milijarde dinara.

Treća – uspešna prodaja Azotare, oglašena je sa početnom cenom nadmetanja od 581.376.787 dinara.

 

Izvor: N1