Хотел “Слобода”

Угаона спратна зграда која гледа на на Велику пијацу и Сокаче такође је један од старих панчевачких хотела. Подигнута је у првој половини XИX века, за војне потребе, а крајем 19. века адаптирана и прилагођена за угоститељску делатност. У склопу хотела је била и зимска башта која се, под теретом снега, срушила у 1зиму 1917. године. Са променама власника мењао се и назив хотела – Вајс и Контиловић у Аустро-Угарској, “Велика Србија” и “Еспланада” у Краљевини.

Фото: Panoramio & Данијела Исаков

У социјалистичкој Југославији, хотел постаје опште добро и добија назив “Слобода” који је задржао до данас. За разлику од у лето 1995. године дотеране фасаде објекат је изнутра веома запуштен и не одаје репрезентативни утисак какав је остављао док је био имовина последњег предратног власника Маркуса Дајча. Као и “Трубач” и Штапска зграда, и Хотел “Слобода” је, иако под заштитом државе у веома лошем стању.

Ненад Живковић