Nove mera borbe protiv Covid 19 Vlade Srbije je zatvaranje odnosno zabrana rada otvorenih i zatvorenih pijačnih mesta.

Na fotografiji  je zatvorena pijaca u naselju Kotež Ivan Milutinović.