Тамишки кеј у Панчеву за време великих поплава (мај 2014)

21-мај-2014

20-мај-2014

18-мај-2014

17-мај-2014