Izlaže se na ponovljeni javni uvid Nacrt Plana detaljne regulacije dela bloka 089 u naseljenom mestu Pančevo ( u daljem tekstu Plan).

Ponovljeni javni uvid Plana, održaće se u trajanju od 15 dana i to počev od 31.07.2020.godine. Navedeni planski dokument, biće izložen na ponovljeni javni uvid, u zgradi Gradske uprave grada Pančeva, ul. Trg kralja Petra I br.2-4, u holu na šestom spratu, kao i u kancelariji 609, svakog radnog dana od 10 do 13 časova. Sve informacije u vezi sa oglasom mogu se dobiti putem telefona 013/353-304

Tekstualna dokumentacija:
– Oglas za javni uvid
– Odluka ”Sl.list grada Pančeva” br. 31/18
– Odluka ”Sl.list grada Pančeva” br. 34/18
– Dospeli uslovi
– Tekst Nacrta PDR

Grafička dokumentacija:
01 Dispozicija prostora
02 Izvod iz plana višeg reda
03 Postojeća namena
04 Planirana namena
05 Regulaciono-nivelacioni plan
06 Plan namene kulturnih dobara
07 Infrastruktura
08 Plan podele građevinskog zemljišta na javno i ostalo
09 Plan preparcelacije

Izvor: Opština Pančevo