Kompanija NIS završila je izgradnju postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja u Rafineriji nafte Pančevo. Izgradnja ovog projekta bila je pravi građevinski poduhvat vredan više od 300 miliona evra

Njegovim zvaničnim puštanjem u rad, koje se očekuje do kraja 2020. godine, Rafinerija u Pančevu postaje jedna od najmodernijih i „najzelenijih“ u regionu.

Početkom rada ovog postrojenja NIS će dobijati veće količine tržišno najvrednijih goriva (dizela, benzina i tečnog naftnog gasa), kao i novi proizvod koks koji se sada uvozi u našu zemlju.

Na ovaj način NIS učvršćuje poziciju lidera na domaćem i jača konkurentnost na regionalnom tržištu naftnih derivata. Uvodeći savremene tehnologije u naftni sektor Srbije, NIS pokazuje da inovativnost nije samo korporativna vrednost, nego i temeljna praksa na kojoj kompanija zasniva dalji razvoj i stvara dodatne vrednosti za potrošače.

Ovaj projekat će doneti i brojne ekološke koristi. Reč je, pre svega, o prestanku proizvodnje mazuta sa visokim sadržajem sumpora i smanjenju emisija gasova i praškastih materija u vazduh. Na ovaj način biće unapređena ekološka slika ne samo Pančeva, već i cele Srbije. Pored toga, na novom postrojenju zaposleno je 63 domaćih stručnjaka.

O Rafineriji nafte u Pančevu

Jedna od najsavremenijih rafinerija u ovom delu Evrope, sa maksimalnim projektovanim kapacitetom od 4,8 miliona tona godišnje. Od 2009. godine u modernizaciju postrojenja u Pančevu uloženo je više od 800 miliona evra. Rafinerija nafte Pančevo proizvodi: motorna goriva vrhunskog kvaliteta, avio-gorivo, tečni naftni gas, sirovine za petrohemijsku industriju, ulje za loženje, bitumene i ostale naftne derivate. Svojim proizvodima NIS snabdeva Srbiju i zemlje regiona.

 

 

 

Izvor: Telegraf